10 loại xe ít mất giá nhất sau 5 năm sử dụng

Nếu chúng ta đang tìm mua một chiếc xe mới, có lẽ một trong một vài điều cần cân nhắc là chọn loại xe nào để khi muốn bán lại thì ít bị mất giá nhất.

Để đáp ứng nhu cầu đó của người sắp mua sắm ôtô, tờ tạp chí chuyên về xe hơi Edmunds đã lập một danh sách Top 10  loại xe ít bị mất giá nhất sau quãng thời gian thường xuyên sử dụng 5 năm, với chặng đường đi trong khoảng 24.000 km.

Kết quả của Edmunds được đưa ra dựa trên việc điều tra và nghiên cứu kỹ về giá mà đa số người được hỏi chấp nhận mua một chiếc xe đã qua 5 năm thường xuyên dùng so với giá mua ban đầu của nó.

Theo đó, nếu năm 2006 này chúng mình mua một trong một số chiếc xe dưới đây thì khả năng mất giá sẽ là ít nhất so với một số loại xe khác đang lưu hành trên thị trường toàn cầu.
 
2006 Mini Cooper
2006 Mini Cooper — sẽ bán được với giá bằng 54% giá mua ban đầu sau 5 năm, với chặng đường đi trong khoảng 24.000 km.


  
2006 Dodge Viper

2006 Dodge Viper — sẽ bán được với giá bằng 52,5% giá mua ban đầu sau 5 năm, với chặng đường đi trong khoảng 24.000 km.


 

[hinh1]

[tag1] 
2006 Toyota Camry Solara

2006 Toyota Camry Solara — sẽ bán được với giá bằng 52% giá mua ban đầu sau 5 năm, với chặng đường đi trong khoảng 24.000 km.


 

[hinh2]

[tag2] 
2006 Honda S2000

2006 Honda S2000 — sẽ bán được với giá bằng 51,4% giá mua ban đầu sau 5 năm, với chặng đường đi trong khoảng 24.000 km.


  
2006 Porsche 911

2006 Porsche 911 — sẽ bán được với giá bằng 50% giá mua ban đầu sau 5 năm, với chặng đường đi trong khoảng 24.000 km.


  
2006 BMW M3

2006 BMW M3 — sẽ bán được với giá bằng 48,7% giá mua ban đầu sau 5 năm, với chặng đường đi trong khoảng 24.000 km.


 

[hinh3]

[tag3] 
2006 Volkswagen New Beetle

2006 Volkswagen New Beetle — sẽ bán được với giá bằng 48,6% giá mua ban đầu sau 5 năm, với chặng đường đi trong khoảng 24.000 km.


  
2006 Toyota Matrix

2006 Toyota Matrix — sẽ bán được với giá bằng 48,3% giá mua ban đầu sau 5 năm, với chặng đường đi trong khoảng 24.000 km.


  
2006 Acura RSX

2006 Acura RSX — sẽ bán được với giá bằng 48,3% giá mua ban đầu sau 5 năm, với chặng đường đi trong khoảng 24.000 km.


  
2006 BMW 3 Series

2006 BMW 3 Series — sẽ bán được với giá bằng 48,2% giá mua ban đầu sau 5 năm, với chặng đường đi trong khoảng 24.000 km.   • nước Nhật Bản Vy (Theo Edmunds, MSN Auto)